B-17 Flying Fortress B-17 42-31197 / Shack Rabbit

B-17 #42-31197 / Shack Rabbitzoom_in

Quelle:
www.fold3.com

Hersteller:
Boeing

  • RCL: VP-Q

Einsätze: 28

Werbung/Advertisement

Geschichte der
B-17 42-31197 / Shack Rabbit

Delivered Denver 30/9/43; Gr Island 1/11/43; Romulus 6/11/43; Assigned 533BS/381BG [VP-Q] Ridgewell 13/1/44; {28m} Returned to the USA Homestead 12/7/44; 4136 BU Tinker 6/8/44; 4100 BU Patterson 5/2/45; 4210 BU Lambert 16/4/45; 4000 BU Wright Fd 26/6/45; 611 BU Eglin 2/4/46; 4117 BU Robins 27/12/46; Re-ass AMCWR 31/3/47; Recl Comp 14/9/48. SHACK RABBIT.

Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2018

Werbung/Advertisement

Kommentar schreiben